Przejdź do treści
Paczuchy.pl / Blog / Dobra atmosfera w pracy – dlaczego jest ważna i jak o nią dbać?

Dobra atmosfera w pracy – dlaczego jest ważna i jak o nią dbać?

atmosfera w pracy

Dobra atmosfera w pracy to bardzo ogólne pojęcie, które kryje w sobie zespół spostrzeżeń pracowników na temat środowiska, w którym pracują. Jest to jeden z najważniejszych czynników, które bierzemy pod uwagę przy zatrudnianiu się lub zmianie pracy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i możliwości rozwoju zwracamy właśnie uwagę na to, w jakiej atmosferze przyjdzie nam wykonywać nasze obowiązki. Sposób, w jaki zachowują się zwierzchnicy oraz inni współpracownicy oraz jakość wzajemnych relacji ma niebagatelne znaczenie dla naszego samopoczucia, ale co za tym idzie, także naszej efektywności.

Na środowisko w firmie wpływa wiele różnorodnych czynników

Klimat pracy lub organizacji to bardzo złożone pojęcie. Na rozmowach rekrutacyjnych wymieniamy pozytywny vibe firmy jako jeden z najbardziej pożądanych przez pracowników czynników, który zdeterminuje, czy będziemy chcieli w danym miejscu zostać dłuższy czas. Gdy jednak zaczynamy dopytywać poszczególne osoby, jaka atmosfera w miejscu pracy jest dla nich atrakcyjna, okazuje się, że każdy z nas ma na ten temat nieco odmienne spostrzeżenia. Z pewnością można sprowadzić je do ogółu, jakim jest przyjazna atmosfera i brak nadmiernego stresu, który paraliżowałby wykonywanie przez nas zadań. Każdy kompetentny pracodawca powinien szczególnie uważnie dbać o właściwe warunki pracy, choć musimy pamiętać, że na fajny klimat w pracy pracujemy wszyscy, zarówno przełożeni, jak i poszczególni pracownicy.

Dlaczego toksyczna atmosfera w pracy jest niekorzystna dla obu stron?

Zadowolenie z atmosfery w firmie i dobrych relacji między pracownikami działa korzystnie zarówno na satysfakcję pracowników, jak i wpływa na efektywność wykonywania obowiązków. Atmosfera w pracy wpływa więc na całe działanie firmy. Dbając o tworzenie miejsca, do którego pracownicy chętnie przychodzą, tworzymy środowisko pracy, które sprzyja większej wydajności, a to pociąga za sobą m.in. lepsze wyniki i rozwój firmy. Zła atmosfera w zespole to zatem nie tylko problem poszczególnych podwładnych, ale czynnik, który negatywnie odbija się na pracy całej grupy. Toksyczna rywalizacja, stres czy niewyjaśnione konflikty mogą przełożyć się na długotrwałe utrudnienia w pracy, a to bezpośrednio naraża pozycję firmy na rynku. Miła atmosfera w pracy powinna zatem nie być jedynie pustą zachętą na rozmowach rekrutacyjnych, ale rzeczywistym celem każdego szefa i managera.

Co może zrujnować klimat w naszej firmie?

Nieustanny stres i ciągnące się w nieskończoność nieporozumienia zniechęcają do wykonywania swoich obowiązków z należytą dokładnością i sumiennością. Zła atmosfera w pracy może powstać w wyniku wielu błędów po stronie osób odpowiedzialnych za organizację pracy i nadzór na nią, ale może też być wynikiem nieodpowiedniego zachowania wśród pracowników. Najczęstsze błędy, jakie popełniają pracodawcy w aspekcie atmosfery pracy to:

 • niespójność pomiędzy deklaracjami i poleceniami, a rzeczywistymi działaniami;
 • niesprawiedliwe traktowanie swoich pracowników, szczególne faworyzowanie jednych, kosztem innych;
 • brak umiejętności diagnozowania problemów i ich rzeczowego rozwiązywania, zamiatanie trudnych tematów pod dywan jest absolutnie bezskuteczne w każdym obszarze naszego życia, zarówno w domu, jak i w pracy.

Musimy pamiętać, że główny ciężar w kreowaniu dobrego środowiska w przedsiębiorstwie leży po stronie zwierzchników. Nie mamy 100% wpływu na każde zachowanie poszczególnych osób w firmie, ale to my, jako pracodawcy tworzymy ramy organizacji, preferowane zasady działania i współpracy oraz określamy cele, do których chcemy wspólnie dążyć. Brak konsekwencji w naszych działaniach, brak jednolitych standardów nagradzania i nieumiejętność „gaszenia pożarów’ prowadzą niestety do sytuacji, w których bardzo szybko pojawiają się konflikty, a uaktywniają się osoby same wykazujące niezdrowe podejście do pracy i współpracowników.

Jakie kwestie szczególnie liczą się przy naszej ocenie dotyczącej warunków w pracy?

Dobrą atmosferę w miejscu pracy tworzymy zatem wspólnie, dbając konsekwentnie o kilka bazowych czynników:

 • warunki pracy, czyli ogólne środowisko wykonywania obowiązków, estetyka miejsca zatrudnienia, wyposażenie i narzędzia;
 • kwestie psychologiczne, czyli umiejętność tworzenia przez zwierzchników środowiska, w którym stres i napięcie jest zniwelowane do minimum;
 • kwestie społeczne, jakość relacji towarzyskich i sposób, w jaki rozmawiamy ze sobą na co dzień.

Pytani o wymarzone warunki pracy kandydaci właśnie o tych sprawach mówią najczęściej. Gołym okiem zatem widać, że chcemy pracować w miejscu, które zapewni nam sprawiedliwe wynagrodzenie, bezpieczeństwo wykonywania powierzonych zadań oraz właściwą jakość relacji ze współpracownikami oraz szefostwem. Atmosfera w firmie wydaje się być kwestią dość łatwą do oceny, gdy przyjrzymy się kilku zasadniczym obszarom. O zadowoleniu z miejsca pracy świadczy niska rotacja pracowników, rzadkie i krótko trwające zwolnienia chorobowe, chętne dzielenie się pozytywnymi opiniami o pracy w sieci, umiejętność życzliwego i humorystycznego rozmawiania ze sobą poza firmą oraz łatwość wdrażania w pracę nowych osób.

Jak zadbać o przyjazną atmosferę u siebie w firmie?

Pracodawca powinien szczególnie mocno zadbać o stworzenie miejsca, w którym pracownicy mogą spokojnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zlecone im zadania. Podstawą wszelkich relacji i stworzenia silnych więzi jest zaufanie. Można je wypracować wyłącznie wiarygodnością i autentycznością, nie jest to zadanie łatwe, ale zaprocentuje stworzeniem bardzo wartościowego kapitału społecznego, który wpływa na zaangażowanie całego zespołu.

Szczególnie istotną rolę w budowaniu jakościowego środowiska pracy ma:

 • jasne i precyzyjne określenie celów firmy i wartości, jakie temu towarzyszą;
 • wypracowanie standardów komunikacji, w których wygłaszanie swojego zdania nie będzie wiązało się z żadnym ryzykiem dla poszczególnych osób; dobra komunikacja to czynnik, bez którego nie możemy liczyć na uzyskanie lojalności i motywacji w naszym zespole;
 • bardzo klarowne wydawanie poleceń i określanie zakresu obowiązków poszczególnych osób;
 • sprawiedliwe i zgodne z obietnicami nagradzanie;
 • dbanie o bezpieczne i wygodne warunki pracy;
 • ułatwianie komunikacji i stymulowanie rozwoju pracowników;
 • dbanie o integrację i pozapłacowe benefity (np. paczki dla pracowników).

Wspólne spotkania towarzyskie przy szczególnych dla firmy okazjach

Jednym z bardzo skutecznych sposobów na zacieśnianie relacji między pracownikami i skracanie dystansu są wyjazdy integracyjne oraz spotkania organizowane przy okazji świąt i jubileuszy firmy. Stymulowanie poprawnych relacji w zespole wpływa nie tylko na dobre samopoczucie zatrudnionych osób, ale także wydajność pracowników. Dzięki wigilijnej kolacji lub wielkanocnemu „jajeczku” możemy osobiście złożyć sobie życzenia, mamy także szansę na towarzyską rozmowę z osobami, z którymi spędzamy przecież tak dużo czasu. Doskonałym narzędziem, które korzystnie wpływa na atmosferę w pracy są paczki świąteczne oferowane przez Paczuchy.pl, które możemy przygotować dla naszej załogi zarówno przy okazji świąt, jak i ważnych dla nas wydarzeń, jak jubileusz czy otwarcie nowej placówki. Gest ten zawsze wywołuje dużo radości i pozwala wyrazić naszą wdzięczność za trud i starania pracowników.